Sosyal Sorumluluk

 

Tuzla Belediyesi Bilim Merkezi

Tuzla Belediyesi’nin vizyon projesi Tuzla Belediyesi Bilim Merkezi, TRC İnşaat olarak sosyal sorumluluk projemiz kapsamında 12 Ekim 2017 Perşembe günü Tuzla Bilim Şenliği kapsamında hizmete açıldı.

Tuzla Belediyesi Bilim Merkezi, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine hız kazandırmayı ve tüm Türkiye’ye model olmayı hedeflemektedir. Tuzla Belediyesi Başkanı Dr. Şadi Yazıcı önderliğinde ve sosyal sorumluluk bilinciyle yürütülmekte olan bir projedir.

Tuzla’yı her alanda geleceğe taşıyacak projeleri bir  hayata geçiren TRC İnşaat ve Tuzla Belediyesi  tarafından açılan Bilim Merkezi, çocuklarımızın ve gençlerimizin bilim ve teknolojiye ilgisini çekmek, kolay anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde bilimsel konuları sunmak amacıyla geliştirildi.

Tuzla Belediyesi Bilim Merkezi’nin amacı toplumumuzun bilim toplumu haline dönüşmesine ve geleceğin bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamaktır.

Bilim merkezimiz, farklı yaş gruplarından ve farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirmeyi ve bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı amaçlayan; deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren, ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden; kamu yararı gözeten, kar elde etmek amacıyla kurulmayan, kamu ya da özel sektör kaynakları ile finanse edilen bir merkezdir.

Güzel bir ortamda bilim merkezinde, ziyaretçilere aktif şekilde gezebilecekleri, dokunabilecekleri, deneyebilecekleri sergiler ve dinamik ortamlar sunmaktır.

Yenilikçi, araştırmacı ve özgüven sahibi bireylerin yetiştiği bir bilgi toplumunun oluşmasına destek olmak için, her yaştan ziyaretçiye yönelik eğlenceli ve etkileşimli ortamlar sunarak, onları bilim ve teknolojiyle buluşturmak, bilimsel merak ve öğrenme isteği uyandırmak, yeni fikirler üretilmesine imkân sağlamaktır.

Tuzla Belediyesi Bilim Merkezi; bilimi seven, anlamaya çalışan, günlük hayatta bilimsel gerçeklerin yol göstericiliğinden faydalanan, bilim üretmeye istekli, yenilikçi bireylerin topluma kazandırılmasında önemli bir rol üstlenecektir.