Plan/Tasarım/Uygulama

 

Planlama
Her projede farklı tasarımcılar ve mimarlar ile çalışılıyor, her projeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyor ve projeye özel olarak tasarlıyoruz.

Planlama, tasarım ve uygulama ekibimiz, müşterilerimizin ve içinde çalıştığımız piyasanın ihtiyaçlarına doğrudan yanıt verir. Projelerin teslim edilmesi için ekonomi ve çevresel sorumluluk arasında dikkatli bir denge kurma mecburiyeti bugün her zamankinden daha büyük hale gelmiştir. Planlama ve tasarım ekibimiz, bütüncül, yaratıcı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla, tasarım, mühendislik ve bilimsel profesyonelliği bir araya getirerek bu dengeyi sağlamaya çalışmaktadır.

Her projede farklı tasarımcılar ve mimarlar ile çalışılıyor, her projenin en ufak köşesi bile özel olarak tasarlanıyor.

Bütünsel planlama yaklaşımı içinde stratejik planlama anlayışı ile eylem projelerini bütünleştirerek yeni kentsel sistemi çözmek temel hedefimizdir.

TRC İnşaat, her projesinde ortak bir vizyonun olduğu, doğru bir amaç ve geleceğe yönelik sosyal, ekonomik, kültürel hedeflerin belirlendiği ve plan-proje-uygulama diyalektiğinin oluşturulduğu özellik kazandırabilecek bütünsel bir planlama anlayışı geliştirmektedir.